This kit has what you need to make 3 adorable mini springtime pillows. 

Springtime Pillow Kit (3)

$29.95Price